Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
ONT - aangepast programma
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Thema's Cursussen Opleidingen ONT Modules Diversen Informatie
Fermenteren
Topdag Voeding
De kracht van ketose
Vruchtbaarheidsstoornissen
Inzicht in het lymfesysteem
Voeding I
Voeding II
Voeding III
Lymfedrainage I
Lymfedrainage II
Lymfedrainage III
Voedingscoach
Hirudo therapeut
Voetreflexmassage
Lymfedrainage therapeut
Schüssler celzout therapie
HBO beroepsopleiding ONT
Epigenetisch M/D specialist

BrainQ ECS
BrainQ ADHD
BrainQ Level 1
Voeding I
Voeding II
Voeding III
Farmacologie
Praktijkvoering
Epifysiologie I
Epifysiologie II
Epifysiologie III
Piramide ervaring
Online Studiehuis
Kenniscentrum
Kennis partners
Therapeuten netwerk
Aan- afmelden
Meest gestelde vragen
Vrijstelling aanvragen
Studiebeurs aanvragen
 
Als je elders een orthomoleculaire basis opleiding succesvol hebt afgesloten (je hebt een diploma) bestaat er de mogelijkheid een aangepast programma te volgen.

Modules
De totale opleiding Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut omvat de volgende modules:

A-Voeding I - basiskennis voeding
B-Voeding II - praktijkkennis voeding
C-Voeding III - orthomoleculaire basiskennis
D-Epifysiologie I - biochemische processen
E-Epifysiologie II - biochemische processen
F-Praktijkjaar - Stage en scriptie OF Epifysiologie III
G-Farmacologie - geneesmiddelenleer, bijwerkingen en interacties
H-Praktijkvoering - wet en regelgeving en invulling geven aan een eigen praktijk

Aangepast programma
Je kunt (als je voldoet aan de voorwaarden) ontheffing aanvragen voor de modules A t/M C (voedingscoach). Voor therapeuten die reeds op regelmatige basis in de/een praktijk werkzaam zijn kunnen de module's F (praktijkjaar) en H (praktijkvoering) voor ontheffing in aanmerking komen.

De Modules D (Epifysiologie I), E (Epifysiologie II) en G (Farmacologie), alsmede de eindopdracht en het eindexamen zijn altijd verplicht. Hier kan géén ontheffing voor worden aangevraagd.

Scholingscommissie
Onze scholingscommissie buigt zich over een aanvraag en neemt de uiteindelijke beslissing over een individuele aanpassing van het programma. De scholingscommissie waakt over de kwaliteit van de opleiding. De kaders zijn duidelijk en op basis daarvan is de SNRO erkenning verleent. Over de uitspraak van de commissie is derhalve geen discussie mogelijk.

Aanvragen
Stuur het aanpassingsverzoek en een kopie van het behaalde diploma (graag alléén een kopie van het gevraagde diploma; niet van al je diploma's) aan scholing@evenwijs.nl. Je aanvraag komt dan rechtstreeks bij de scholingscommissie terecht.

Vermeld voor een aanpassingsverzoek voor praktijkvoering in ieder geval 1) hoe je praktijk heet, de naam van je praktijk 2) waar je praktijk voert, 3) sinds wanneer je dat al doet en 4) hoeveel uur in de week je dat doet.

Let wel: de scholingscommissie heeft niet alleen je diploma's maar óók je naam en adresgegevens nodig om je verzoek in behandeling te nemen en tot een uitspraak te komen. Het aanleveren daarvan is je eigen verantwoordelijkheid. Pas als de spullen binnen zijn, wordt een verzoek in behandeling genomen.

Hoe verder?

Studenten die een aangepast programma volgen worden vrijgesteld van de module-toetsen. Het eindexamen is voor elke student verplicht, dus ook voor studenten die (voor één of meerdere onderdelen) vrijstelling hebben gekregen.

Als je, rekening houdende met de door de commissie goedgekeurde vrijstellingen, de voor jou noodzakelijke modules gevolgd hebt (aanwezigheidsplicht) en de werkstukken en examens met goed gevolg hebt afgelegd levert je dat het SNRO erkende HBO diploma 'Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut' op.

In overzicht nogmaals de gehele opleiding:
 

Fertiliteit