Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
ONT - aangepast programma
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Losse dagen Cursussen Opleidingen Masterclasses Diversen Informatie
IJsbad training
Fermenteren
Allergie weg
Voeding I
Voeding II
Voeding III
Farmacologie
Praktijkvoering
Lymfedrainage I
Lymfedrainage II
Lymfedrainage III
Gewichtsbeheersing I
Gewichtsbeheersing II
Voedingscoach
Epifysiologie I
Epifysiologie II
Epifysiologie III
Voetreflexmassage
Lymfedrainage therapeut
HBO beroepsopleiding ONT
ADHD masterclass
ECS masterclass
Expertise programma
Piramide Ervaringsdag
Online studiehuis
Paleo Patisserie
Aan- afmelden
Meest gestelde vragen
Kennis partners
Alvast aan de slag
Maak er je beroep van
Klaar voor je toekomst
Studiebeurs aanvragen

 
Als je elders een, destijds door de MBOG erkende, orthomoleculaire opleiding succesvol hebt afgesloten (je hebt een diploma) bestaat er tot 1 januari 2022 de mogelijkheid een aangepast programma te volgen. De desbetreffende opleiders/opleidingen staan hier rechts vermeld.

Modules
De totale opleiding Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut omvat de volgende modules:

A-Voeding I - basiskennis voeding (9,29 ECT) meer info
B-Voeding II - praktijkkennis voeding (2,13 ECT) meer info
C-Voeding III - orthomoleculaire basiskennis (9,36 ECT) meer info

D-Epifysiologie I - biochemische processen (58,86 ECT) meer info
E-Epifysiologie II - biochemische processen (58,86 ECT) meer info
F-Praktijkjaar - Stage en scriptie OF Epifysiologie III (45,36 ECT) meer info

G-Farmacologie - geneesmiddelenleer, bijwerkingen en interacties (8,43 ECT) meer info
H-Praktijkvoering - wet en regelgeving en invulling geven aan een eigen praktijk (9,5 ECT) meer info

Als je alle modules gevolgd hebt (aanwezigheidsplicht) en de werkstukken en toetsen behorende bij de aparte modules plus je eindexamen met goed gevolg hebt afgelegd kom je in aanmerking voor het diploma.

Aangepast programma
Je kunt (als je voldoet aan de voorwaarden) nog tot 1 januari 2022 ontheffing aanvragen voor de modules A t/M C (voedingscoach). Voor therapeuten die reeds op regelmatige basis in de/een praktijk werkzaam zijn kunnen de module's F (praktijkjaar) en H (praktijkvoering) voor ontheffing in aanmerking komen.

Kort samengevat blijven de Modules D (Epifysiologie I), E (Epifysiologie II) en G (Farmacologie), alsmede de eindopdracht en het eindexamen altijd verplicht. Hier kan in principe géén ontheffing voor worden aangevraagd.

Zittende leden van de MBOG vallen onder de overgangsregeling. Zij kunnen, als ze beschikken over de diploma's PNI 1 en 2 of de diploma's PNEI 1 en 2, ontheffing aanvragen voor de Modules D (Epifysiologie I) en E (Epifysiologie II). De module G (Farmacologie), alsmede de eindopdracht en het eindexamen blijven verplicht.

Het eerstvolgende eindexamen staat ingeroosterd op 2 mei 2022 van 10.00 tot 16.00 uur.

Als je de orthomoleculaire basis bij Ortholinea hebt gevolgd, adviseren we je om daar ook het vervolg te doen. Ortholinea heeft namelijk ook een SNRO erkenning en de vervolgjaren van Ortholinea sluiten aan op de Ortholinea basis.

Scholingscommissie
Onze scholingscommissie buigt zich over een aanvraag en neemt de uiteindelijke beslissing over een individuele aanpassing van het programma. De scholingscommissie waakt over de kwaliteit van de opleiding. De kaders zijn duidelijk en op basis daarvan is de SNRO erkenning verleent. Over de uitspraak van de commissie is derhalve geen discussie mogelijk.

Aanvragen
Stuur het aanpassingsverzoek plus een kopie van het behaalde diploma (graag alléén een kopie van het gevraagde diploma; niet van al je diploma's) aan scholing@evenwijs.nl. Je aanvraag komt dan rechtstreeks bij de scholingscommissie terecht.

Vermeld voor een aanpassingsverzoek voor praktijkvoering in ieder geval 1) waar je praktijk voert, 2) sinds wanneer je dat al doet en 3) hoeveel uur in de week je dat doet.

Let wel: de scholingscommissie heeft niet alleen je diploma's maar óók je naam en adresgegevens nodig om je verzoek in behandeling te nemen en tot een uitspraak te komen. Het aanleveren daarvan is je eigen verantwoordelijkheid. Pas als de spullen binnen zijn, wordt een verzoek in behandeling genomen.

Je kunt nog tot 1 januari 2022 een verzoek indienen. Daarna is een verkort traject niet meer mogelijk.

Hoe verder?

Studenten die een aangepast programma volgen worden vrijgesteld van de module-toetsen. Het eindexamen is voor elke student verplicht, dus ook voor studenten die (voor één of meerdere onderdelen) vrijstelling hebben gekregen.

Kennis en ervaring op het gebied van zoekstrategieën alsmede het op ordentelijke wijze presenteren van resultaten doet de student op door het maken van een review. Ook deze voorwaarde is voor elke student verplicht, dus ook voor studenten die (voor één of meerdere onderdelen) vrijstelling hebben gekregen.

Als je, rekening houdende met de door de commissie goedgekeurde vrijstellingen, de voor jou noodzakelijke modules gevolgd hebt (aanwezigheidsplicht) en de werkstukken en examens met goed gevolg hebt afgelegd levert je dat het SNRO erkende HBO diploma 'Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut' op.

Aansluiting bij een beroepsvereniging?
Voor een aansluiting bij de NWP of de MBOG moet ook je de medische basisvakken (op 40 ECT's) hebben gehaald. Tip: kijk voor je aan een dergelijk traject begint bij de beroepsvereniging welke exacte eisen zij daaraan stellen.
 
Opleiders
Een aantal opleiders is bezig met een SNRO traject. Je eigen opleider kan je daar meer over vertellen.

We adviseren je, als dit zo is, de uitslag af te wachten alvorens een overstap te maken. Naar alle waarschijnlijkheid kun je blijven bij de opleider waar je nu tevreden over bent en gewoon een SNRO erkend diploma halen.


Opleidingen
In overzicht de opleiders en de (destijds door de) MBOG erkende opleidingen:

Ortho Linea
Orthomoleculair Therapeut

Atrium-SOE
Orthomoleculair therapeut

Natura Foundation
Orthomoleculair Therapeut

Natura Foundation
kPNI I

Faché instituut / BIOK center Orthomoleculaire Voedingscoach Practitioner of Ortho-Biochemisch Nutritionist

SOHF
Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut

Cell Care Academy
PNEI

Heb je één van deze opleidingen afgerond met een diploma, kom je in aanmerking voor een verkort traject.

Aanvulling mbt PNEI
Ben je in 2020 bij de Cell Care Academy begonnen met één van de PNEI modules (nieuwe vorm) val je onder de overgangsregeling. Begin je pas in 2021 met de eerste PNEI module dan kom je vooralsnog niet in aanmerking voor een verkort traject. Onze scholingscommissie is hierover nog in overleg aangezien de PNEI nieuwe vorm niet meer afgesloten wordt met een examen.


Een handige flyer?
Voeding
Epifysiologie
Farmacologie
Praktijkvoering
HBO beroepsopleiding

Vrijstellingen beleid
Stroomschema vrijstelling