Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
ONT - aangepast programma
Klaar voor de toekomst
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Thema's Cursussen Opleidingen Evenementen Diversen
- Bijnieren
- Parkinson
- Schildklier
- Fermenteren
- Topdag voeding

- Bloeddrukregulatie

- Sport en voeding I
- Sport en voeding II
-
- Voeding I
- Voeding II
- Voeding III
- Lymfedrainage I
- Lymfedrainage II
- Lymfedrainage III
- Biochemie
- Farmacologie
- Praktijkvoering
- P&T Jong volwassenen
- Voedingscoach
- Epifysiologie I
- Epifysiologie II
- Epifysiologie III
- Lymfedrainage therapeut
- HBO beroepsopleiding ONT
- ONT-aangepast programma
- Piramide Ervaringsdag
- Detox driedaagse
- Terugkomdagen
- Paleo Patisserie

- Open Dag
- Alvast aan de slag
- Maak er je beroep van
- Klaar voor je toekomst
- Studiebeurs aanvragen


* bereikbaar tijdens kantooruren
Open
Dag
 
Als je elders een, destijds door de MBOG erkende, orthomoleculaire opleiding succesvol hebt afgesloten (je hebt een diploma) bestaat er mogelijkheid een aangepast programma te volgen. De desbetreffende opleiders/opleidingen staan hier rechts vermeld.

Modules

De totale opleiding Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut omvat de volgende modules:

A-Voeding I - basiskennis voeding (9,29 ECT) meer info
B-Voeding II - praktijkkennis voeding (2,13 ECT) meer info
C-Voeding III - orthomoleculaire basiskennis (9,36 ECT) meer info

D-Epifysiologie I - biochemische processen (58,86 ECT) meer info
E-Epifysiologie II - biochemische processen (58,86 ECT) meer info
F-Praktijkjaar - Stage en scriptie OF Epifysiologie III (45,36 ECT) meer info

G-Farmacologie - geneesmiddelenleer, bijwerkingen en interacties (8,43 ECT) meer info
H-Praktijkvoering - wet en regelgeving en invulling geven aan een eigen praktijk (9,5 ECT) meer info

Als je alle modules gevolgd hebt (aanwezigheidsplicht) en de werkstukken en examens behorende bij de aparte modules met goed gevolg hebt afgelegd kom je in aanmerking voor het diploma.

Aangepast programma
Je kunt (als je voldoet aan de voorwaarden) ontheffing aanvragen voor de modules A t/M C (voedingscoach) en F (praktijkjaar). Voor therapeuten die reeds op regelmatige basis in de/een praktijk werkzaam zijn kan module H (mogelijk deels) voor ontheffing in aanmerking komen.

Kort samengevat blijven de Modules D (Epifysiologie I), E (Epifysiologie II) en G (Farmacologie) altijd verplicht. Hier kan géén ontheffing voor worden aangevraagd.

Scholingscommissie
Onze scholingscommissie buigt zich over een aanvraag en neemt de uiteindelijke beslissing over een individuele aanpassing van het programma. De scholingscommissie waakt over de kwaliteit van de opleiding. De kaders zijn duidelijk en op basis daarvan is de SNRO erkenning verleent. Over de uitspraak van de commissie is derhalve geen discussie mogelijk.
 
Opleiders
Een aantal opleiders is bezig met een SNRO traject. Je eigen opleider kan je daar meer over vertellen.

We adviseren je, als dit zo is, de uitslag af te wachten alvorens een overstap te maken. Naar alle waarschijnlijkheid kun je blijven bij de opleider waar je nu tevreden over bent en gewoon een SNRO erkend diploma halen.


Opleidingen
In overzicht de opleiders en de (destijds door de) MBOG erkende opleidingen.

Ortho Linea
Orthomoleculair Therapeut

Atrium-SOE
Orthomoleculair therapeut

Natura Foundation
Orthomoleculair Therapeut

Natura Foundation

k
PNI I

Faché instituut / BIOK center
Orthomoleculaire Voedingscoach Practitioner of Ortho-Biochemisch Nutritionist

SOHF
Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut

Cell Care Academy
PNEI


Kennis bijspijkeren
Bij een positieve uitspraak van de commissie krijg je de beschikking over het bijbehorende originele  cursusmateriaal.

Zo kun je eventuele kennis gaten in de vorm van een thuisstudie oppakken.


Een handige flyer?
Voeding
Epifysiologie
Farmacologie
Praktijkvoering

Vrijstellingen beleid
HBO beroepsopleiding
Stroomschema opleiding
3d small people carrying books. 3d image. Isolated white background.
Aanvragen
Stuur het aanpassingsverzoek plus een kopie van het behaalde diploma (graag alléén een kopie van het gevraagde diploma; niet van al je diploma's) aan scholing@evenwijs.nl. Je aanvraag komt dan rechtstreeks bij de scholingscommissie terecht.

Vermeld voor een aanpassingsverzoek voor praktijkvoering in ieder geval 1) waar je praktijk voert, 2) sinds wanneer je dat al doet en 3) hoeveel uur in de week je dat doet.