ONT - examen informatie
Uit het beroepsprofiel
De Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut is  in  staat  om  op  basis  van  wetenschap  te  handelen,  is ondernemend  en  draagt  zorg  voor  de  eigen  ontwikkeling  en  die  van  zijn/haar  beroepsgroep. Hij/zij werkt  methodisch,  cliëntgericht,  multidisciplinair  en  resultaatgericht en maakt  gebruik  van  alle beschikbare  kennis zowel evidence  based als empirisch.

De Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut heeft voldoende kennis van de opzet, uitvoering, rapportage en interpretatie van klinisch onderzoek om publicaties en presentaties op het gebied van
voeding, voedingssupplementen en gezondheid op hun wetenschappelijke waarde en relevantie te kunnen beoordelen.

Uit de leeruitkomsten
Na het succesvol afronden van de 4-jarige opleiding beschikt de student over de vereiste kennis en kunde om te kunnen handelen binnen de zeven gedefinieerde competentiegebieden te weten:
vakinhoudelijk handelen, communicatie, samenwering, kennis en wetenschap, ondernemerschap, management en organisatie en professionaliteit.

Toetsing
Vakinhoudelijke kennis wordt gedurende de opleiding mondeling en schriftelijk getoets. Na afronding van alle theoretische modules volgt een eindexamen. Het eindexamen is voor elke student verplicht, dus ook voor studenten die (voor één of meerdere onderdelen) vrijstelling hebben gekregen.

Opdrachten
Kennis en ervaring op het gebied van zoekstrategieën alsmede het op ordentelijke wijze presenteren van resultaten doet de student op door het maken van een
review.

Dit onderdeel is voor elke student verplicht, dus ook voor studenten die (voor één of meerdere onderdelen) vrijstelling hebben gekregen.


 
Inlogpagina
Hoe maak ik een review - richtlijnen en basisvoorwaarden
Zoeken en vinden - richtlijnen en basisvoorwaarden
Een review als voorbeeld
REVIEW HULPMIDDELEN
1) Overleg of je onderwerp oké is -> dat kan via scholing@evenwijs.nl
2) maak je review
3) lever in ter controle
4) voer verbetersuggesties door
5) lever de definitieve versie in
Examen
Datum: 2 mei 2022 / 10 oktober
Locatie: Balk, Dubbelstraat 4
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
Kosten: 195 euro

Opgeven: info@evenwijs.nl
Wat is dat een review?
Een review is een artikel. Je kiest een onderwerp, gaat op zoek naar wetenschappelijk onderzoek over dat onderwerp en maakt een samenvatting. Kort, krachtig, tot the point, geen eigen verzinsels. Een review van een pagina of 8 is al prachtig.

Kies je onderwerp en maak het niet te breeeeeeeeeeed
Kies iets wat je leuk vindt, wat je interesseert, waar je meer over wilt weten. Maak je onderwerp vooral niet te breed. Auto-immuunziekten is te breed. Dat moet je smaller maker: reumatoïde artritis is al beter. De invloed van voeding is óók te breed. Ook dat moet smaller. De invloed van het XXY dieet op … of de invloed van vitamine B12 op .. is al veel beter.

Telkens wanneer er vragen ontstaan bij je onderwerp is je onderwerp te breed. Het vraagt dan om iets specifieks -> auto-immuunziekten (welke dan? wat dan precies?) -> voeding (wat voor voeding dan?) -> gezonde voeding (wat is dat dan? wie bepaald dan wat gezond is?) - al deze onderwerpen vragen om meer duidelijkheid. 

Je leert ongelofelijk veel als je een review maakt: zoeken in wetenschappelijke databases, (vooral veel) weggooien, orde aanbrengen in de chaos, begrijpelijk schrijven en ook nog een beetje leuk presenteren (allemaal zaken die in het MBOG beroepsprofiel staan en die we moeten toetsen). Bovendien weet je daarna erg veel over het (door jezelf gekozen) onderwerp (altijd handig).
 
Het is gebruikelijk om een review in het Engels op te stellen. Dat gaan we niet doen. Een ONT review mag gewoon in het Nederlands. Jouw review is interessant voor collega's en je kunt het ook gebruiken voor je eigen marketing.

Een scriptie is iets heel anders
Bij een
scriptie ga je naast bovenstaande (literatuuronderzoek) ook zélf onderzoek doen (bijv. interviews, praktijkonderzoek, etc.) van dat geheel maak je een boekwerkachtig (van 30 tot 100 pagina’s) verslag waarbij ook (juist) een eigen inbreng (en eindconclusie) vereist is. Je begrijpt, een scriptie is (veel) meer werk dan een review.


Examen
Op 2 mei 2022 staat het volgende eindexamen gepland. De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. De kosten voor het examen bedragen 175 euro.

Als je je opgeeft voor het examen krijg je de inloggegevens voor de kennistoetsen. Aan de hand van deze toetsen kun je kijken waar kennisgaten zitten.

Het daadwerkelijke examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. In het theoretische deel wordt kennis en inzicht getoetst middels een aantal open vragen. Het praktische examen bestaat uit een groepsopdracht. De uitwerking en presentatie doe je samen met (een beperkt aantal) collega's.

Aan het eind van een examendag weet je of je geslaagd bent en ga je al dan niet met een diploma naar huis. Als je niet slaagt mag je gratis één herexamen doen. 

Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Thema's Cursussen Opleidingen Modules Diversen Informatie
Allergie Weg
Topdag Voeding
Website bouwen
Detox vierdaagse
ADHD masterclass
Sport en Voeding I
Sport en Voeding II
Voeding I
Voeding II
Voeding III
Lymfedrainage I
Lymfedrainage II
Lymfedrainage III
Voedingscoach
Hirudo therapeut
Lymfedrainage therapeut
HBO beroepsopleiding ONT
Voeding I
Voeding II
Voeding III
Farmacologie
Praktijkvoering
Epifysiologie I
Epifysiologie II
Epifysiologie III
Even dr ût
Piramide ervaring
Online Studiehuis
Kennis partners
Therapeuten netwerk
Aan- afmelden
Meest gestelde vragen
Vrijstelling aanvragen
Studiebeurs aanvragen