Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
Aan- en afmeldingsvoorwaarden
Onafhankelijk
Evenwijs is, als een van de weinige opleiders in NL, volledig  onafhankelijk. Onafhankelijk wil zeggen: we zijn niet gelieerd aan en hebben geen belangen in een firma (verkopende organisatie). Het enige wat we 'in de verkoop' hebben is kennis. 

Erkenning
De vierjarige opleiding tot orthomoleculair natuurgeneeskundig therapeut wordt erkend door de MBOG (maatschappij ter bevordering van orthomoleculaire geneeskunde) en de NWP (beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals).

Accreditatie
Veel beroepsverenigingen stellen als eis dat leden geaccrediteerde bijscholingen volgen. Bij een accreditatie aanvraag wordt de kwaliteit van de aangeboden scholing getoetst. Deze toetsing is bij veel verenigingen verre van gratis (dit loopt op tot 1300,- per toetsing).

Aangezien de kosten van een dergelijke accreditatie aanvraag moeten worden doorberekend in de cursusprijs voor alle deelnemers (dus ook niet-leden betalen) ziet Evenwijs af van accreditatie aanvragen die 'in de papieren' lopen. 

Het voordeel laat zich raden: de cursusprijzen blijven redelijk. De kwaliteit is en blijft natuurlijk uitstekend.

Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
1-2 dagen 3-5 dagen 6 dagen en meer Diversen Kennis Informatie
Voeding II
Fermenteren
Topdag voeding
Kracht van ketose
Fertiliteitsstoornissen
Voeding I
Voeding III
Praktijkvoering
Lymfedrainage I
Lymfedrainage II
Lymfedrainage III
Epifysiologie I
Epifysiologie II
Hirudo therapeut
Voetreflexmassage
Energetisch praktijkjaar
Epigenetisch M/D specialist

Piramide ervaring
Online studiehuis
Kenniscentrum
Kennis partners
Therapeuten netwerk
Aan- afmelden
Meest gestelde vragen
Vrijstelling aanvragen
Studiebeurs aanvragen
Overeenkomst
De prijs van een traject is bekend. Na aanmelding voor een traject krijgt u van ons een bevestiging plus een factuur. Vanaf dat moment bestaat er een studieovereenkomst (een contract). Evenwijs geeft daarmee aan u te voorzien van kennis (informatie/uitleg) op de data die vermeld staan in de bevestiging tegen het vastgestelde tarief in euro's.

Uitleg: U geeft aan iets van ons af te willen nemen (namelijk kennis) tegen een bepaald bedrag en wij stemmen daarmee in (bevestiging). Op dat moment hebben we een deal (contract).

Afmeldingen

Afmelding tot twee weken (14 kalenderdagen) vóór aanvang van een scholing is zonder bijkomende kosten mogelijk. Voor alle duidelijkheid: bij afmeldingen die plaatsvinden binnen twee weken (14 kalenderdagen) vóór aanvang van een scholing of bij afmeldingen die gedaan worden na aanvang van een scholing is men
het volledige cursusgeld verschuldigd. U neemt namelijk 'op papier' een opleidingsplek in waar, zou u zich niet opgegeven hebben, een andere cursist gebruik van had kunnen maken.

Uitleg aan de hand van twee voorbeelden:
2) een scholing begint op 25 september. U krijgt van ons op 5 september (20 dagen voor aanvang) een definitief voorstel in euro's. U geeft op 6 september aan in te stemmen met ons voorstel. Op 10 september (15 dagen voor aanvang) besluit u zich af te melden. Wij schrijven u uit en het contract (de studieovereenkomst) wordt zondermeer ontbonden. U ontvangt een creditnota en het door u betaalde cursusgeld wordt teruggeboekt.
3) een scholing begint op 25 september. U krijgt van ons op 5 september een definitief voorstel (20 dagen voor aanvang). U geeft aan in te stemmen met ons voorstel. Op 20 september komt u erachter dat u een dubbele afspraak in uw agenda hebt staan en u meld zich af voor de scholing. Het contract blijft geldig en u bent ons het cursusgeld verschuldigd. Er vindt géén restitutie plaats. Wel kunt u iemand anders in uw plaats laten deelnemen.

Doorschuiven naar andere datum
Tot twee weken (14 kalenderdagen) vóór aanvang van een scholing is doorschuiven naar een andere datum (mits er op de gewenste datum een plek beschikbaar is) zondermeer mogelijk. Binnen twee weken (14 kalenderdagen) vóór aanvang en na aanvang van een scholing is doorschuiven met behoud van cursusgeld zeer nadrukkelijk niet mogelijk.

Uitleg aan de hand van drie voorbeelden:
1) een scholing begint op 15 december. Op 30 november (ruim 14 dagen voor aanvang) besluit u dat een datum verder in de toekomst beter is in te plannen. U neemt contact met ons op en we komen een nieuwe startdatum overeen. Het oude contract wordt ontbonden en er ontstaat een nieuwe opleidingsovereenkomst met een aangepaste datum.
2) een scholing begint op 15 december. Op 10 december (5 dagen voor aanvang) besluit u dat een datum verder in de toekomst beter is in te plannen. U neemt contact met ons op. We maken een nieuwe afspraak en er ontstaat een nieuwe studieovereenkomst. De bestaande overeenkomst komt daarmee echter niet te vervallen. U bent verplicht, uit hoofde van deze eerdere overeenkomst, het afgesproken bedrag te betalen. Het staat u uiteraard vrij iemand anders te regelen die uw plaats inneemt.
3) een driedaagse scholing begint op 15 december. De vervolgdata zijn 20 december en 10 januari. U verzuimd op 20 december omdat u dan op vakantie bent. Uiteraard is dit uw eigen keuze. U heeft geen recht op 'inhalen' op een andere datum. In uw bevestigingsbrief staan de data van scholing vermeld. Dat is de 'deal'. Er vindt ook geen restitutie plaats. U krijgt uw geld niet terug omdat u er niet was.

Een en ander is te vergelijken met een ticket voor een concert (zeg: Bruce Springsteen komt op 12 januari in Amsterdam optreden). Je hebt een ticket gekocht voor die datum maar als jij niet kunt, gaat Bruce niet apart voor jou op een ander moment optreden. Ook krijg je je geld niet terug omdat je er niet was. Jouw plaats was door jouw aankoop gereserveerd (vol=vol). Wil je een volgende keer naar een concert, moet je toch écht een nieuw kaartje kopen. Natuurlijk kun je wel proberen je kaartje door te verkopen (aan een andere belangstellende die kan en wil op 12 januari).

Doorgang

Een scholing gaat door bij voldoende deelname. Zonder tegenbericht van de opleider gaat een scholing zondermeer door.

Evenwijs stuurt enige tijd voor aanvang van de scholing een informatie mail. Daarin staat waar, wanneer en hoe laat de scholing begint, Deze informatie staat reeds vermeld in je bevestiging. Het niet ontvangen van de informatie-mail ontslaat u niet van uw verplichtingen.

Bij onvoldoende deelname heeft Evenwijs het recht de scholing af te lassen cq te verzetten naar een later moment. De cursist wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld. In eerste instantie per mail en als we beschikken over een telefoonnummer per telefoon. Met wederzijds goedvinden wordt het oorspronkelijke contract (de studieovereenkomst) herzien.

Betaling
Het volledige cursusgeld dient men voor aanvang van een scholing over te maken tenzij nadrukkelijk een betaling in termijnen is overeengekomen. Een termijnbetaling is
geïndexeerd.

Indien men niet binnen de gestelde termijn betaald heeft is men van rechtswege in verzuim. Men is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat men in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Creditnota
Afmelding tot twee weken (14 kalenderdagen) vóór aanvang van een scholing is zonder bijkomende kosten mogelijk. Als je een factuur hebt gehad, ontvang je van ons een creditnota (onder hetzelfde nummer). Als er een (deel)betaling heeft plaatsgevonden op basis van eerdere genoemde factuur, dan wordt dit bedrag verrekend met een andere factuur of binnen 10 werkdagen teruggestort.

Gegevens
Evenwijs gaat zorgvuldig om met de aan haar verstrekte gegevens. Lees meer...
Evenwijs heeft ook een protocol datalekken. Lees meer...

Algemene voorwaarden
Klachtenprocedure
Cursistenstatuut

 
Evenwijs hanteert met betrekking tot aan- en afmelden voor een cursus, themadag of opleiding (hierna te noemen scholing) de volgende voorwaarden:

Aanmeldingen
U kunt zich inschrijven per mail. In alle gevallen telt de datum van ontvangst voor de volgorde van inschrijving.

Na ontvangst volgt een schriftelijke bevestiging van plaatsing. De kosten van het traject wordt vermeld alsmede deze aan-en afmeldingsvoorwaarden.