Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
Maak er je beroep van...
In principe kun je jezelf met elke opleidingsachtergrond therapeut noemen. Het is geen beschermde beroepstitel. Wel kan het handig zijn een aantal zaken te regelen. We zullen ze voor je op een rijtje zetten.
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
1-2 dagen 3-5 dagen 6 dagen en meer Diversen Kennis Informatie
Fermenteren
Voeding II
Hoofdpijn en migraine
Fertiliteitsstoornissen
Metamorfosemassage
Stress Tolerantie Training
Voeding I
Voeding III
Praktijkvoering
Lymfedrainage I
Lymfedrainage II
Lymfedrainage III
Praktische Biochemie
Epifysiologie I
Epifysiologie II
Hirudo therapeut
Voetreflexmassage
Energetisch praktijkjaar
Epigenetisch M/D specialist

Terugkomdagen
Piramide ervaring
Online studiehuis
Kenniscentrum
Kennis partners
Therapeuten netwerk
Aan- afmelden
Meest gestelde vragen
Vrijstelling aanvragen
Studiebeurs aanvragen
WKKGZ
Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) dient elke zorgaanbieders zich individueel aan te sluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie, waardoor een formele relatie ontstaat tussen de zorgaanbieder en de geschilleninstantie. Het Ministerie van VWS geeft aan dat de Wkkgz regeling ook van toepassing is op student-zorgaanbieders die behandelingen uitvoeren waar een vergoeding tegenover staat.

As je een praktijk hebt en behandelingen uitvoert waar je geld voor vraagt of als je een student bent en behandelingen uitvoert waar je geld voor vraagt dan dien je je persoonlijk (en op korte termijn) aan te melden bij een onafhankelijke geschilleninstantie; bijvoorbeeld bij de NIBIG. Besef dat een registratie en aansluiting wettelijk verplicht is en kosten met zich meebrengt.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Het ene beroep brengt meer risico's met zich mee dan het andere. Als je dakdekker bent loop je het risico dat het dak (en mogelijk het hele pand) waarop je met een brander en brandbare spullen bezig bent in de brand vliegt. Dan kán het handig zijn terug te vallen op een beroeps-aansprakelijkheids-verzekering. Het is aan jou in te schatten hoe gevaarlijk jouw beroep is en of er  door jouw handelen schade aan het eigendom van een ander (materieel en lichamelijk) kan optreden waar je dan vervolgens voor aansprakelijk wordt gesteld. Een beroeps-aansprakelijkheids-verzekering kun je bij verschillende maatschappijen afsluiten. Het kan handig zijn de tarieven naast elkaar te leggen. Je kunt daar behoorlijk wat geld mee uitsparen aangezien de goedkoopste 100 euro kost en tarieven op kunnen lopen tot meer dan 3500 per jaar. 
Beroepsvereniging
Je kunt besluiten jezelf aan te sluiten bij een beroeps-vereniging. Nederland kent tal van beroeps-verenigingen en het kan handig zijn op zoek te gaan naar een beroeps-vereniging die past bij hetgeen je doet en hetgeen je wilt. Besef dat een aansluiting handig kan zijn maar niet verplicht is.

Veel beroepsverenigingen hebben afspraken lopen met zorgverzekeringsmaatschappijen. Klanten van aangesloten leden kunnen dan (mits ze bij de juiste maatschappij aanvullend verzekerd zijn) in aanmerking komen voor een (vaak gedeeltelijke) vergoeding van hun verzekering. De vergoedingen zijn bij sommige maatschappijen gemaximeerd per jaar en niet alles wordt vergoed (consulten/behandelingen in de regel wel, middelen en supplementen in de regel niet).
De voorwaarden voor aansluiting en lidmaatschap lopen uiteen en hebben meestal ook te maken met de eisen die zorgverzekeringsmaatschappijen stellen. Bij de meeste beroepsverenigingen moet je de Medische basisvakken op HBO hebben plus een afgeronde beroepsopleiding in het vakgebied waar zij zich mee bezighouden. De NWP wil bijvoorbeeld dat je ook opgeleid bent in de natuurgeneeskunde; de MBOG wil dat je ook opgeleid bent in de orthomoleculaire geneeskunde.
Meer informatie over de beroepsopleiding waarmee je een aansluiting bij de NWP of de MBOG kunt verkrijgen? lees verder....

Beroepsverenigingen stellen vaak ook eisen aan na- en bijscholingen. Het kan een goed idee zijn om ook dit bij je keuze mee te nemen. Besef dat scholing niet alleen tijd kost maar dat er ook (extra) geld mee gemoeid is.

De kosten van je beroepsvereniging en de bijkomende verplichte scholingskosten moet je doorberekenen aan je klanten. Uiteraard betalen ook klanten die niets vergoed krijgen mee aan jouw aansluiting. Ga dus eerst even na hoe jouw doelgroep verzekerd is en of een aansluiting zinvol is.

Praktijk
In feite kun je overal praktijkvoeren. Het volstaat dat je ongestoord je werk kunt doen en dat de privacy van je klanten gewaarborgd is. Dat kan dus ook prima aan de keukentafel.

Besef wel dat een beroepsvereniging eisen kan stellen aan je praktijk. De meest basale eisen betreffen een wasgelegenheid voor je handen en een toegankelijk toilet voor je klanten. Soms ook een wachtruimte (of een stoel in de hal onder de kapstok).

Tot slot
Mocht je na dit alles meer handvatten of hulp nodig hebben, kijk dan even of de cursus praktijkvoering daarin voorziet.