Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
De bijnieren
Overleven gaat altijd voor...
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Thema's Cursussen Opleidingen Evenementen Diversen
Topdag voeding
Sport en voeding I
Sport en voeding II
Voeding I
Voeding II
Voeding III
Lymfedrainage I
Lymfedrainage II
Lymfedrainage III
Farmacologie
Praktijkvoering
Voedingscoach
Epifysiologie I
Epifysiologie II
Epifysiologie III
Lymfedrainage therapeut
HBO beroepsopleiding ONT
ONT-aangepast programma
Piramide Ervaringsdag
Paleo Patisserie

Open dag
Alvast aan de slag
Maak er je beroep van
Klaar voor je toekomst
Studiebeurs aanvragen


* bereikbaar tijdens kantooruren
De bijnieren zijn kleine organen die ingebed in vetweefsel bovenop de nieren liggen. In feite bestaan de bijnieren uit twee totaal verschillende endocriene organen, bijnierschors en bijniermerg. Het merg produceert de catecholaminen adrenaline en noradrenaline. Beide hormonen hebben een functie bij de regulatie van de bloeddruk en komen vrij bij stress. Ze brengen het lichaam in een verhoogde staat van paraatheid en zorgen voor de zogenaamde vecht- of vluchtreactie. De bijnierschors produceert verschillende soorten steroïdhormonen. De belangrijkste (en meest noodzakelijke teneinde in leven te kunnen blijven) zijn aldosteron en cortisol.
 
Aldosteron heeft een functie in de vocht en mineralenhuishouding en oefent invloed uit op de bloeddruk. Cortisol reguleert een groot aantal functies waaronder het glucose metabolisme bij stress. Het heeft bovendien invloed op de vetverdeling en speelt een rol bij het waak- slaapritme en het afweersysteem.

Een bijnierschorsinsufficiëntie is een aandoening waarbij de aanmaak van bijnierschorshormonen is verminderd. Dit kan veroorzaakt worden door een auto-immuun proces, een infectie, een probleem op het niveau van de aansturing (hypothalamus en hypofyse) of het gebruik van medicijnen.

Een bijnieruitputting of een verminderde werking van de bijnieren wordt gezien als een milde vorm van bijnierschorsinsufficiëntie. Met name de geslachtshormoon- en cortisolproductie staan onder druk. De klachten die aan een bijnieruitputting worden toegeschreven zijn o.a. (chronische) moeheid en uitputting, slaapproblemen, inwendige onrust, somberheid, zelfbeeldstoornissen, diffuse pijnklachten, veelvuldige infecties, allergieën of intoleranties en darmklachten.

De oorzaak wordt gezocht in langdurige blootstelling aan fysieke, mentale of emotionele stress. De aansturende hersenkernen (hypothalamus en hypofyse) en de schildklier blijken ook betrokken. Het is namelijk helemaal niet gezegd dat de bijnier uitgeput is, er kan ook sprake zijn van een verminderde aansturing. En dat kan weer veroorzaakt worden door een situatie elders in het lichaam. Ook kan een teruglopende gevoeligheid van zowel catecholamine- als glucocorticoïd receptoren een rol spelen. Intrigerend dus, die ‘uitputting’.
Uitlokkende factoren van een verminderde werking van bijnierhormonen blijken bepaalde eetgewoonten en nutriënten tekorten, te weinig of juist te veel lichamelijke inspanning, langdurige relationele- werk gerelateerde- of financiële problemen en last but not least een belasting met toxische stoffen.

Tijdens deze therapeutische bijscholing duiken we in deze boeiende materie. Behandeld worden verschillende oorzakelijke verbanden en verstoorde processen. Ook kijken we naar de gebruikelijke lab onderzoeken en de waarde daarvan. Daarna volgen diverse interventie mogelijkheden. Aan het einde van de dag heb je voldoende handvatten om er therapeutisch mee aan de slag te gaan.
Datum: 22 april
Tijd: 9.30 tot 16.30
Locatie: ON-LINE
Docent: Dorothé Lueb
Organisatie: Viteducatief
Opgeven: viteducatief.nl
Voor wie is deze bijscholing?
Deze therapeutische bijscholing is bedoeld voor (aankomend) complementair werkend therapeuten. Enige basiskennis betreffende de werking van het lichaam (anatomie, fysiologie) wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Niveau
De informatie wordt aangeboden op HBO niveau. Uitgangspunt is de Klinische Psycho Neuro Endocrino Immunologie, kortweg kPNI. Een wetenschap die ervan uitgaat dat systemen niet los van elkaar staan maar juist interacteren.

Organisatie
Deze bijscholing wordt georganiseerd door Viteducatief. Aanmelden kan uitsluitend via de site van Viteducatief (klik hier voor meer info).

Praktische informatie

Stress response system vector illustration diagram, nerve impulses scheme. Educational medical information.