Epigenetica

Genetica heeft alles te maken met de genen. Epigenetica heeft alles te maken met ‘boven de genen’ staande factoren.

Conrad Waddington (1905-1975) introduceerde in 1942 de term epigenetica als 'de tak van de biologie die de actieve wisselwerking bestudeert tussen genen en hun producten, waardoor het fenotype ontstaat'.

Aristoteles (384-322 voor Christus) is feitelijk de grondlegger van de gedachte. Hij geloofde in epigenese: de ontwikkeling van een op zichzelf staand levend organisme vanuit het ongevormde.

Tegenwoordig wordt epigenetica meestal omschreven als ‘de studie van erfelijke veranderingen in de werking van het genoom, die plaatsvinden zonder wijziging in de DNA reeks’.

In wetenschappelijke kringen wordt nog steeds stevig gediscussieerd over de mate waarin we zijn voorgeprogrammeerd (genetica) dan wel worden gevormd onder invloed van onze omgeving (epigenetica). In feite kan er geen sprake zijn van of/of maar van en/en. Beide dingen zijn waar. De genen vormen de hardware, epigenetische processen bepalen wat ermee gebeurt.

Evenwijs wil epigenetische kennis voor iedereen toegankelijk maken. In theorie én in praktijk. 

Meer weten, zodat je zelf kunt kiezen!
Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
1-2 dagen 3-5 dagen 6 dagen en meer Diversen Kennis Informatie
Voeding II
Hoofdpijn en migraine
Fertiliteitsstoornissen
Metamorfosemassage
Stress Tolerantie Training
Voeding I
Voeding III
Praktijkvoering
Lymfedrainage I
Lymfedrainage II
Lymfedrainage III
Praktische Biochemie
Epifysiologie I
Epifysiologie II
Hirudo therapeut
Voetreflexmassage
Energetisch praktijkjaar
Epigenetisch M/D specialist

Terugkomdagen
Piramide ervaring
Online studiehuis
Kenniscentrum
Kennis partners
Therapeuten netwerk
Aan- afmelden
Meest gestelde vragen
Vrijstelling aanvragen
Studiebeurs aanvragen
Bij bijenvolken bijvoorbeeld zien we dat een koningin en een werkster hetzelfde genetische materiaal hebben. De werkster is steriel en leeft 4 tot 6 weken. De koningin legt enorme hoeveelheden eieren en leeft 2 tot 3 jaar.

De (toekomstige) koningin krijgt vanaf het larvestadium koninginnegelei te eten. Een werkster krijgt alleen de eerste drie dagen koninginnegelei te eten en daarna uitsluitend nektar en pollen. De omgeving (in dit geval voeding) bepaald dus of een genotype zich ontwikkeld tot het ene of het andere fenotype, tot koningin of werkster .

Om helderheid te krijgen in deze boeiende materie duikt Evenwijs voor je in de biochemie, de fysiologie, de pathologie en de anatomie. We kijken ook naar gedrag, overtuigingen en tal van energetische processen. We slepen alles erbij wat recent wetenschappelijk onderzoek boven water heeft gekregen en beperken ons niet tot één visie of vakgebied, EvenWijs dus!
klik hier om meer kennis op te doen over klachten of ziektenklik hier om meer kennis op te doen over klachten of ziekten
Een wetenschap die enorm in opkomst is, is de epigenetica. Zij houdt zich bezig met de verschillende omgevingsfactoren die de expressie van genen beïnvloed. Een wetenschap ook die aantoont dat de manifestatie van een ziekte voor een groot deel te maken heeft met epigenetische factoren. Zo is thans meer dan duidelijk dat slechts 2% van de borstkankergevallen te maken heeft met erfelijke factoren. In de overige 98% van de gevallen spelen omgevingsfactoren een cruciale rol. Genetica wordt langzaam verdrongen door Epigenetica. Omgevingsfactoren blijken meer impact te hebben dan het genetische basismateriaal.
Ons DNA bepaald ons genotype, onze genetische aanleg. Omgevingsfactoren hebben invloed op de expressie van deze genen. Genen plus omgeving geven het fenotype.
Evenwijs kenniscentrum
kenniscentrum