De modules Epifysiologie geven je inzicht in verschillende lichamelijk en emotioneel geestelijke processen waardoor je in staat bent een gerichte interventie in te zetten ter bevordering van de gezondheid of ter preventie van ziekte. Het tweede jaar vormt een verdieping van de stof behandeld in het eerste jaar.

Thema's jaar II
19 Bindweefsel - communicatie en regulatie
20 Bewegingsapparaat - spieren en gewrichten
21 Regelsystemen III - feedback systemen
22 Lymfe en Nieren - degeneratie en klachten
23 Endocrinologie I - hypofyse en bijnieren
24 Endocrinologie II - geslachtshormonen
25 Biochemische farmacologie
26 Huid en Luchtwegen - interacties
27 Neurologie I - neurotransmitter overdracht
28 Neurologie II - ziektebeelden
29  Chronische pijn - associatie en interactie
30 Immunologie III - acute ontstekingen
31 Immunologie IV - laaggradige ontstekingen
32 Therapeutische interventies II
33 Ruimte innemende processen I
34 Ruimte innemende processen II
35  De evolutie van ziekte
35  Examendag

Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
Epifysiologie® II
epigenetisch vervolgjaar - module ONT
Voor wie is het?
Deze module is voor een ieder die zich therapeutisch bezighoudt met  ziekte en gezondheid.

Voor deelname aan het tweede jaar is een diploma/getuigschrift Epifysiologie I vereist.

Docenten
Deze module wordt gegeven door
Dorothé Lueb (hoofddocent)
Met gastlessen van: Natascha Bos en Roelie Koopman.

Lesdata
Epifysiologie II beslaat 18 lesdagen en alle lessen worden op locatie in Balk gegeven.

Data jaar 2 start januari 2023:
27 en 28 januari, 24 en 25 februari, 31 maart en 1 april, 5 en 6 mei, 23 en 24 juni, 8 en 9 september, 13 en 14 oktober, 17 en 18 november, 8 en 9 december.

Accreditatie
De opleiding is (mbt de studiepunten) geaccrediteerd door de MBOG (SNRO) NWP.

Studiepunten
Het aantal te behalen studiepunten wordt uitgedrukt in ECT's. Elk studiejaar staat voor 60 ECT's. In totaal (jaar I en II) dus 120.

ECT berekening
Bij de ECT berekening (1 contactuur staat voor 6 zelfstudieuren) wordt uitgegaan van van het volgende: a) voorafgaand aan de studie weet je helemaal niets; b) na bestudering beheers je de stof volledig en c) kun je de stof op het niveau van de docent ook reproduceren.

De uiteindelijke studiebelasting is niet alleen afhankelijk van je persoonlijke inzet en capaciteiten maar ook van het te bereiken doel (wat wil je ermee?).


Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Thema's Cursussen Opleidingen ONT Modules Diversen Informatie
Topdag Voeding
Website bouwen
Sport en Voeding I
Sport en Voeding II
De kracht van ketose
Hart- en vaatziekten
Metamorfosemassage
Vruchtbaarheidsstoornissen

Binnenkort:
Hoofdpijn en migraine
Biochemie van verslaving

Voeding I
Voeding II
Voeding III
Lymfedrainage I
Lymfedrainage II
Lymfedrainage III
Detox vierdaagse
ADHD masterclass
Voedingscoach
Hirudo therapeut
Lymfedrainage therapeut
HBO beroepsopleiding ONT
Voeding I
Voeding II
Voeding III
Farmacologie
Praktijkvoering
Epifysiologie I
Epifysiologie II
Epifysiologie III
Even dr ût
Piramide ervaring
Online Studiehuis
Kenniscentrum
Kennis partners
Therapeuten netwerk
Aan- afmelden
Meest gestelde vragen
Vrijstelling aanvragen
Studiebeurs aanvragen
 
 
Start: 27 januari 2023
Tijd: 9.30 tot 16.30
Locatie: Balk
Kosten: 2400 euro
Inbegrepen: koffie, thee en een  
hand-out
Informatie: info@evenwijs.nl
0514-750237*

Praktische informatie

Studiebelasting
Elk jaar beslaat 18 lesdagen waarin 126 contacturen vorm krijgen. De studiebelasting behelst naast het bijwonen van de colleges, het bestuderen van de werkboeken en het uitwerken van aantekeningen, het lezen van onderzoeken en literatuur (deels in het Engels). In het tweede jaar werk je aan een praktijkopdracht en een presentatie. Daarnaast is het de bedoeling dat je praktijk ervaring opdoet door het daadwerkelijk inzetten en uitwerken van een aantal protocollen.

Het aantal ECT’s, inclusief opdrachten, intercollegiaal overleg, buitenschoolse en vakoverstijgende activiteiten en toetsingsmomenten bedraagt 60 per jaar.

Examinering
Gedurende het studiejaar wordt de kennis op een speelse wijze getoetst aan de hand van verschillende praktijkvraagstukken. Elk studiejaar wordt afgesloten met een theorie examen. Het tweede studiejaar wordt bovendien afgesloten met een praktijk examen. Indien je zakt voor het examen wordt de mogelijkheid geboden tot een herkansing.

Er is een aanwezigheidsplicht. Je krijgt per jaar een deelnamecertificaat als je minimaal 95% aanwezig was en alle opdrachten en examens hebt gehaald.

Epifysiologie® III
Het derde jaar Epifysiologie® behelst natuurgeneeskundige geestelijk-emotionele en filosofische kennis. Lees meer....

Klaar voor de toekomst
Je kunt met de kennis die je opdoet zondermeer aan de slag en mensen die gezondheidsvraagstukken hebben begeleiden en verder helpen. Wel is het handig een aantal zaken (vooraf) te regelen. Lees meer....

Als je jezelf wilt aansluiten bij een beroepsvereniging dan dien je te voldoen aan de eisen van desbetreffende beroepsvereniging. In ieder geval kun je (moet je) de Medische Basisvakken volgen. Deze dienen CPION/SNRO geaccrediteerd met 40 ECT's. De medische basisvakken kun je bij diverse instituten volgen (bijvoorbeeld bij Ortholinea of bij Conamore).

Als je je bijvoorbeeld wilt aansluiten bij de Natuurgeneeskundig Werkend Professionals (de NWP) dan vragen zij ook van je dat je over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt. In feite stellen zij een vierjarige HBO opleiding met voldoende ECT's als eis. Evenwijs heeft een modulair opgezette opleiding die daarin voorziet. Epifysiologie I en II maken deel uit van de HBO beroepsopleiding tot Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut. Lees meer....

HBO beroepsopleiding

Deze module maakt deel uit van de beroepsopleiding tot orthomoleculair natuurgeneeskundig therapeut. Een schematisch overzicht bekijk je hier

Erkenning
De opleiding Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut wordt als HBO beroepsopleiding erkend. Na het behalen alle modules kun je (als je ook een opleiding Medische Basiskennis CPION/SNRO geaccrediteerd
met 40 ECT's hebt afgerond) lid worden van de NWP, de MBOG, de FAGT of de LVNT . 
Aan- en afmeldingvoorwaarden
Privacy reglement
Bloedzuiger therapie Even dr ût