De modules Epifysiologie geven je inzicht in verschillende lichamelijk en emotioneel geestelijke processen waardoor je in staat bent een gerichte interventie in te zetten ter bevordering van de gezondheid of ter preventie van ziekte. Het tweede jaar vormt een verdieping van de stof behandeld in het eerste jaar.

Thema's jaar II
19 Bindweefsel - communicatie en regulatie
20 Bewegingsapparaat - spieren en gewrichten
21 Neurologie I - neurotransmitter overdracht
22 Neurologie II - ziektebeelden
23 Immunologie III - acute ontstekingen
24 Immunologie IV - laaggradige ontstekingen
25 Huid en Luchtwegen - interacties
26 Endocrinologie I - hypofyse en bijnieren
27 Endocrinologie II - geslachtshormonen
28 Neurologie III - chronische pijn
29 Nieren en Blaas - degeneratie en klachten
30 Ruimte innemende processen I
31 Ruimte innemende processen II
32 Biochemische farmacologie
33 Praktijktoepassingen
34 Regelsystemen III
35   Therapeutische interventies II
35   Therapeutische interventies II


De leerdoelen per lesblok kun je hier downloaden
Evenwijs opleidingscentrum
opleidingscentrum
Epifysiologie® II
epigenetisch vervolgjaar - module ONT
Voor wie is het?
Deze opleiding is voor iedereen die zich bezig houdt met ziekte en gezondheid en voor hen die inzicht willen krijgen in de werking van het lichaam.

Voor deelname aan het tweede jaar is een diploma/getuigschrift Epifysiologie I vereist.

Docenten
Deze opleiding wordt gegeven door
Dorothé Lueb, Tonny van Rede en Roelina Banga

Lesdata
Het tweede jaar beslaat, net als het eerste jaar, 18 lesdagen.

Data jaar II start sept 2020 in Balk: 13 en 14 sept, 25 en 26 okt, 15 en 16 nov, 13 en 14 dec,17 en 18 jan (2021), 21 en 22 febr, 28 en 29 mrt, 2 en 3 mei, 6 en 7 juni.

Accreditatie
De opleiding is (mbt de studiepunten) geaccrediteerd door de NWP.

Erkenning
De opleiding Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut wordt als HBO beroepsopleiding erkend. Na het behalen alle modules kun je (als je ook een opleiding Medische Basiskennis CPION/SNRO geaccrediteerd met 40 ECT's hebt afgerond) lid worden van de NWP of van de MBOG.

Studiepunten
Het aantal te behalen studiepunten wordt uitgedrukt in ECT's. Elk studiejaar staat voor 58,86 ECT's. In totaal (jaar I en II) dus 117,72

ECT berekening
Bij de ECT berekening (1 contactuur staat voor 6 zelfstudieuren) wordt uitgegaan van van het volgende: a) voorafgaand aan de studie weet je helemaal niets; b) na bestudering beheers je de stof volledig en c) kun je de stof op het niveau van de docent ook reproduceren.

De uiteindelijke studiebelasting is niet alleen afhankelijk van je persoonlijke inzet en capaciteiten maar ook van het te bereiken doel (wat wil je ermee?).

Dubbelstraat 4,  8561 BC Balk
Losse dagen Modules Opleidingen Diversen Informatie
Topkoken
Fermenteren
Topdag voeding

Sport en voeding I
Sport en Voeding II

Bijscholingen
Parkinson
Lymfe-taping
Gewichstbeheersing
Voeding I
Voeding II
Voeding III
Farmacologie
Praktijkvoering
Lymfedrainage I
Lymfedrainage II
Lymfedrainage III
Voedingscoach
Epifysiologie I
Epifysiologie II
Epifysiologie III
Voetreflexmassage
Lymfedrainage therapeut
HBO beroepsopleiding ONT
ONT-aangepast programma
Piramide Ervaringsdag
Online studiehuis
Paleo Patisserie
Alvast aan de slag
Maak er je beroep van
Klaar voor je toekomst
Studiebeurs aanvragen
Meest gestelde vragen
Kennis partners
Aan- afmelden
 
 
Start jaar II: 13 september 2020
Tijd: 9.30 tot 16.30
Locatie: Balk
Kosten: 2195 euro
Inbegrepen: koffie, thee en een  
hand-out
Opgeven: info@evenwijs.frl
Informatie: 0514-750237*

Praktische informatie

Studiebelasting
Elk jaar beslaat 18 lesdagen waarin 126 contacturen vorm krijgen. De studiebelasting behelst naast het bijwonen van de colleges, het bestuderen van de werkboeken en het uitwerken van aantekeningen, het lezen van onderzoeken en literatuur (deels in het Engels). In het tweede jaar werk je aan een praktijkopdracht en een presentatie. Daarnaast is het de bedoeling dat je praktijk ervaring opdoet door het daadwerkelijk inzetten en uitwerken van een aantal protocollen.

Het aantal ECT’s, inclusief opdrachten, intercollegiaal overleg, buitenschoolse en vakoverstijgende activiteiten en toetsingsmomenten bedraagt 58,86 per jaar.

Examinering
Gedurende het studiejaar wordt de kennis op een speelse wijze getoetst aan de hand van verschillende praktijkvraagstukken. Elk studiejaar wordt afgesloten met een theorie examen. Het tweede studiejaar wordt bovendien afgesloten met een praktijk examen. Indien je zakt voor het examen wordt de mogelijkheid geboden tot een herkansing.

Je krijgt per jaar een deelnamecertificaat als je minimaal 95% aanwezig was en alle opdrachten en examens hebt gehaald.

Epifysiologie® III
Het derde jaar Epifysiologie® behelst natuurgeneeskundige geestelijk-emotionele en filosofische kennis. Lees meer....

Klaar voor de toekomst
Je kunt met de kennis die je opdoet zondermeer aan de slag en mensen die gezondheidsvraagstukken hebben begeleiden en verder helpen. Wel is het handig een aantal zaken (vooraf) te regelen. Lees meer....

Als je jezelf wilt aansluiten bij een beroepsvereniging dan dien je te voldoen aan de eisen van desbetreffende beroepsvereniging. In ieder geval kun je (moet je) de Medische Basisvakken volgen. Deze dienen CPION/SNRO geaccrediteerd met 40 ECT's. De medische basisvakken kun je bij diverse instituten volgen (bijvoorbeeld bij Ortholinea of bij Conamore).

Als je je bijvoorbeeld wilt aansluiten bij de Natuurgeneeskundig Werkend Professionals (de NWP) dan vragen zij ook van je dat je over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt. In feite stellen zij een vierjarige HBO opleiding met voldoende ECT's als eis. Evenwijs heeft een modulair opgezette opleiding die daarin voorziet. Epifysiologie I en II maken deel uit van de HBO beroepsopleiding tot Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut. Lees meer....

 
Aan- en afmeldingvoorwaarden
Privacy reglement
Sport en voeding lymfe-taping Q and A